Elállási jog

Az árut 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldheti. Továbbá, jelenleg 16 nappal meghosszabbított visszaküldési jogot biztosítunk Önnek, így 30 nap áll rendelkezésre az áru visszaküldésére.

Elállási tájékoztató

Az alábbi elállási tájékoztató olyan árukról kötött szerződésekre vonatkozik, amelyek csomagként egy szállítmányozó cég által kiszállíthatóak.

Kiszállítható árukra vonatkozó elállási jog

Önnek, mint fogyasztónak joga van a szerződést 14 napon belül indoklás nélkül felmondani. Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, átvette az árut.

Az elállási jog gyakorlásához

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: magyar@ayurveda101.com
Tel.:

tájékoztatnia kell bennünket egy egyértelmű nyilatkozatban (például postai levélben, telefonon vagy e-mailen keresztül) a szerződéstől való elállási szándékáról.

Ehhez használhatja az elállási minta nyomtatványunkat, azonban ez nem kötelező. Az elállási határidő betartása érdekében elegendő, ha az elállási határidő lejárta előtt elküldi nekünk az elállási szándékáról szóló nyilatkozatot.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a szerződéstől, pénzét visszatérítjük beleértve a szállítási költségeket is, az elállási jog beérkeztétől számított 14 napon belül. A visszafizetés ugyanabban a fizetési módban történik, mint az eredeti tranzakció, más megállapodás hiányában; minden esetben visszatérítjük az összeget. A lehető legkorábban küldje vissza az árut.A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az áru vissza nem érkezett hozzánk, vagy amíg Ön nem igazolja, hogy visszaküldte az árut, attól függően, hogy melyik következik be korábban.

Ha egy áru értékvesztése abból adódik, hogy az árut a minősége ellenőrzéséhez nem szükséges módon használták, Ön felelős az értékvesztésért.

Önnek haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül vissza kell küldenie vagy át kell adnia nekünk az árut attól a naptól számítva, amikor a jelen szerződéstől való elállási szándékáról tájékoztatott bennünket.

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

Amennyiben Ön a tizennégy napos határidő lejárta előtt elküldi nekünk az árut, a határidő be van tartva.

Nem vonható vissza olyan áru szállítására vonatkozó szerződés, amely nem előre gyártott, és amelynek előállításához a fogyasztó személyes választása vagy meghatározása mérvadó, vagy egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez lett szabva.

Részletes információért a témában kattintson ide.

Az elállási jog nem vonatkozik a következő szerződésekre:

A fogyasztót nem illeti meg elállási jog a következő távértékesítésben vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén:

 • Szolgáltatások, ha a niceshops GmbH teljes egészében végrehajtotta a szolgáltatást. Azonban csak akkor, ha a niceshops GmbH az Ön kifejezett kérésére (FAGG 10. §) a FAGG 11. §-a szerinti elállási időszak lejárta előtt megkezdte a szerződés teljesítését, és Ön
  • a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt igazolta tudomásulvételét azt illetően, hogy a szerződés teljes körű teljesítésével elveszíti elállási jogát, vagy
  • a niceshops GmbH-tól kifejezetten látogatást kért a javítási munkák elvégzése érdekében,
 • Olyan áruk vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a niceshops GmbH-nak nincs befolyása, és amelyek az elállási határidőn belül következhetnek be,
 • Olyan áruk, amelyek a fogyasztó által megadott jellemzők szerint készültek, vagy amelyek egyértelműen személyes igényekre lettek szabva,
 • Olyan áruk, amelyek romlandóak, vagy amelyek lejárati ideje hamar bekövetkezne,
 • Lezárva szállított áruk, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, amennyiben a csomagolást a kiszállítást követően eltávolították (például higiéniai cikkek és ápolószerek),
 • Olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva elválaszthatatlanul keveredtek más árukkal,
 • Szeszes italok, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de a szerződéskötést követő 30 napon belül nem kiszállíthatóak, és amelyek aktuális értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a niceshops GmbH-nak nincs befolyása,
 • Hang- vagy képfelvételek, illetve számítógépes szoftverek, amelyeket lezárt csomagolásban szállítanak, amennyiben a csomagolásuk a kiszállítás után el lett távolítva,
 • Könyvek, újságok, folyóiratok vagy magazinok, az ilyen kiadványok kézbesítésére vonatkozó előfizetési szerződések kivételével,
 • Szolgáltatások az elszállásolás területén, lakáscélú, áruszállítás, gépjármű bérlés, étel- és italszállítás, valamint szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, amennyiben a szerződésteljesítésre a niceshops GmbH meghatározott időponttal vagy időtartammal számol a szerződés szerint,
 • A nem fizikai adathordozón tárolt digitális tartalom kiszállítása (pl. letöltések, e-könyvek stb.) amennyiben a niceshops GmbH megkezdte a szerződés teljesítését a a FAGG 11. §-a szerinti elállási idő lejárta előtt (azaz a digitális tartalmat előállította). Az elállási jog azonban csak azokban az esetekben szűnik meg, melyekben a szerződés alapján Önt fizetési kötelezettség terheli, valamint melyekben Ön
  • kifejezetten hozzájárult a szerződés teljesítésének megkezdéséhez az elállási időszak lejárta előtt,
  • igazolta tudomásulvételét azt illetően, hogy a szerződés teljesítésének idő előtti megkezdése következtében elveszíti elállási jogát, és
  • a niceshops GmbH az Ön rendelkezésére bocsátott egy másolatot vagy igazolást a FAGG 5. § (2) bekezdésének vagy 7. § (3) bekezdésének megfelelően.

* FAGG: Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - távértékesítés keretében kötött szerződésekről szóló osztrák törvény

Továbbá a fogyasztót nem illeti meg elállási jog olyan sürgős javítási vagy karbantartási munkálatról megkötött szerződés esetén, amelynél a fogyasztó kifejezetten felkérte a niceshops GmbH-ot, hogy keresse fel ezen munkálatok elvégzése céljából. Amennyiben a vállalkozó a látogatása során olyan kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, amelyeket a fogyasztó kifejezetten nem kért, illetve olyan árut szállít ki, amely a karbantartáshoz vagy javításhoz nem feltétlenül szükséges, a fogyasztónak jogában áll elállni ezektől a kiegészítő szolgáltatásoktól illetve áruktól.

Kattintson ide a minta nyomtatvány letöltéséhez.

A visszaküldési módokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) és elállási tájékoztatónkat.

Az elállásra vonatkozó tájékoztató vége